martes, 13 de septiembre de 2016

Denboraren lerroa ebaluatzeko

Jarrera 40%
Puntuak
Lanak 60%
Puntuak
Egunero klasean denbora aprobetxatu lanean. Lana
1
Kreatibitatea, originaltasuna.
0,5
Eguneroko beharrezkoa den materiala ekarri. Erresponsabilitatea
1
Ondo amaituta, emaitza betea:
ez du bozetoren antza izan behar.
1
Giro ona sortu. Jarrera egokia azaldu: taldeko lanetan, bakarkakoetan, azalpenetan,…
1
Eskatzen diren edukinak betetzen ditu:
-         Obrak ondo zehaztuta daude: izena, artista, urtea.
-         Kronologia ordenatuta dago.
-         Izenburua eta lerroa nabariak dira.
-         Idatzitako datoak ondo irakurtzen dira kokatutako horman.2

1 ½

½

½

Euskeraz saiatu
1
Sasoiz ez emateak
Puntuak kentzen ditu
Denboraren lerroa

Línea del tiempo
Actitud 40%
Puntos
Trabajo 60%
Puntos
Aprovechar el tiempo de trabajo en clase. Trabajo personal
1
Creatividad, originalidad
0,5
Traer el material necesario para cada día. Responsabilidad.
1
Buen acabado:
El resultado no debe parecer un boceto o trabajo sin acabar.
1
Crear buen ambiente: en los trabajos grupales, personales, explicaciones…
1
Cumple lo pedido:
-         Las obras están bien localizadas: título, artista, época.
-         Están bien ordenadas cronológicamente.
-         Se aprecian correctamente el título y la línea.
-         Los datos escritos se leen fácilmente en la pared colocada.


2

1 ½

½

½

Esforzarse por hablar siempre en euskera
1
No entregar en el plazo dado
Baja puntos


sábado, 3 de septiembre de 2016

Nire artista – Ni ere, artista


Hurrengo proposamena artista konkretu batetan kokatzean datza. Taldeko lana ere izango da, baina oraingoan zuek aukeratuko dituzue ikaskideak (lau pertsonetako taldeak izango dira). Lana parte desberdinak izango ditu: artistari buruzko ikerketa, bere obra bat interpretatu lan baten bidez eta ikastetxeko txikien talde bati artista horri buruzko jarduera bat prestatu: artista eta bere obra ezagutarazi eta bere estiloa praktikan jarri. Kurtsoan zehar aurrera eramango ditugu, baina aldez aurretik entsailu bat klasean egingo dugu. Nor ausartzen da lehengoa izaten?


Pausuak

-      Aktibitatea azaldu eta ulertu
-      Adibide bat: Picasso

-      Taldeak osotu
-      Taldeko artista gogokoena aukeratu eta gero, kide banak aukeratutako artistaren lan gustokoena bilatu. (Adibidez: taldeko artista: Picasso, gustokoen lanak: Gernika, Maya, Arlekin, Emakumea umearekin)
-      Drive dokumento batean taldekide eta irakaslearekin partekatu

-      Zuen artistaren interpretazioa aukeratzen duzun teknika erabiliz pertsonalki egin (4 egun)

-      Artistari buruzko informazioa bilatu.
-      Artistaren bizitza eta bere lana ulertzeko aurkezpen txiki bat prestatu.
-      Txikieki prestatuko diezuen aktibitate praktikoa hasi pentsatzen.

-      Txikientzako aktibitatea prestatu (2egun)


-      Egutegia antolatu eta kurtsoan zehar egingo ditugu.

Mi artista – Yo también artista
L   La siguiente propuesta se basa en el estudio de un artista en concreto. Será casi todo, un trabajo grupal pero esta vez seréis vosotr@s quienes escojáis a l@s compañer@s (grupos de 4 personas). El trabajo consistirá de varias partes: investigación sobre el artista, realización de un trabajo plástico interpretando su obra y preparar una actividad para un grupo de pequeñ@s del cole: dando a conocer al artista y su obra y poniendo en práctica su obra. Iremos realizando las actividades con los grupos a lo largo del curso pero anteriormente debemos hacer un ensayo en clase para practicar. ¿Quiénes se atreven a empezar?                                                                                      

    Pasos

-      Explicación de la actividad y comprensión de ella
-      Un ejemplo: Picasso

-      Formar grupos
-      Elección del artista preferido del grupo y la obra preferida por cada miembro del grupo. Por ejemplo: Picasso y sus obras: Gernika, Maya, Arlequin, Mujer con niño.
-      Compartir en un documento drive con cada miembro del grupo y la profesora
-      Buscar información del artista y su obra y plasmarla en el drive.

-      Realización de un trabajo interpretando la obra del trabajo escogida con la técnica que desees. (4 días)

-      Preparar una presentación sobre la vida del artista y su obra. (1 día)
-      Preparación de la actividad con los peques (2 días)

-      Organizar el calendario para ir realizando las actividades durante el curso.


Ebaluaziorako kontutan hartzekoa
Artearen denboraren lerroaGure artelan propioak egin aurretik oso lagungarria da, artista handiek egin dutena jakitea. Horregatik gure lehenengo orduak horretarako izango dira. Hauxe da proposatutako lehenengo lana:

- Irakasleak esaten duenaren arabera, taldez jarriko zarete.
- Talde banak artista famatuen obra batzuk jasoko ditu.
- Saiatuko zarete denboraren lerroan kokatzen, artista eta lanaren izenak asmatzen. Horretarako mugikorra pertsonalak erabili daitezke.
- Emaitza kartulina batean aurkeztuko duzue.

Antes de crear nuestras propias obras, es interesante conocer lo que han hecho los/as grandes artistas. Por eso nuestras primeras horas las dedicaremos a ello. Este es el trabajo que os propongo:

- Os colocaréis en grupos según se os indique
- Cada grupo recibirá varias obras fotocopiadas.
- Deberéis colocarlas en la linea del tiempo y deberéis averiguar el nombre del artista y de su trabajo. Para ello podréis utilizar el móvil.
- Presentaréis el resultado en una cartulina.

Ongi etorriak

Ikasturte berri bat. Ikasgai berri bat. Espazio eder hau denon arteko lana izango dela espero dut. Zuen lanak hemen aurkezteko lekua duzu, zuen ikerketak eta asmoak, aurrerapenak eta zailtasunak, baliabideak aurkitzeko lekua izan dadila... denon arte gunea, gure museo partikularra.